Back to the top

Contactar

CONTINUAR
A Coroa

C/ A Coroa, 15 - 32350 A Rúa - Ourense - España

+34 988 310 648

acoroa@acoroa.com

Equipo de trabajo en A Coroa

Equipo de bodega

Roberto Fernández García

Gerente propietario

Ángel López Vicente

Propietario

Ángel Sánchez Cuesta

Enólogo

Ricardo Dobao Macia

Ingeniero agrónomo

Marta Sertaje Nogueira

Directora de exportación

Ceferino Fernández López

Director comercial

Equipo de viñedo

José Rodriguez losada - Pepe -

Operador de viñedo

Ceferino Pérez

Operario de viñedo

José Manuel Trincado Nogueira - Jose -

Operador de viñedo

Equipo de viñedo jubilado

Bautista Fernández Garrido

Operario de viñedo jubilado

Emilio López Arias

Operario de viñedo jubilado

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa…Adega A Coroa, S.A.T consistente en AMPLIACIÓN E MELLORAS TECNOLÓXICAS DE ADEGA, cun investimento de 330.530,44 euros, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 132.212,18 euros (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende ampliar e mellorar a capacidade de elaboración.

Este comerciante se compromete a no permitir ninguna transacción que sea ilegal, o se considere por las marcas de tarjetas de crédito o el banco adquiriente, que pueda o tenga el potencial de dañar la buena voluntad de los mismos o influir de manera negativa en ellos. Las siguientes actividades están prohibidas en virtud de los programas de las marcas de tarjetas: la venta u oferta de un producto o servicio que no sea de plena conformidad con todas las leyes aplicables al Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular de la tarjeta, o tarjetas. Además, las siguientes actividades también están prohibidas explícitamente: “Venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

© Adega A Coroa - Diseño y Hosting por XtudioGráfico